Så fungerar Leaderverksamheten

Tillsammans kan man göra stora förändringar i sitt eget område. En Leader-grupp, eller Leaderverksamhet, är föreningar som aktivt jobbar för att invånarna i ett område ska utveckla hembygden på många olika sätt. Det kan t.ex. handla om att försöka skapa så många nya arbetsmöjligheter som möjligt, men även öka trivseln och tryggheten där man bor.

Vid första anblick kan man tro att ordet Leader står för något ledande, men ordet är egentligen en förkortning på meningen ”Liasons Entre Acrions de Development de Economic” och betyder på svenska ”Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. För det är just på landsbyggden som Leader-grupperna behövs mest.

Att starta upp ett Leader-projket är inte svårt, men kräver både tid och engagemang för att bli hållbart och gå igenom. I det första steget gäller det att skicka in sin ansökan, men även andra bilagor och en projektplan som visar projektets mål, syfte och vilken typ av målgrupp. Men även andra saker som vem som ska genomföra projektet till en ungefärlig kostnadsbudget.

Genom att ta hjälp av en Leaderverksamhet kan man tillsamman se till att främja landsbygden och utveckla mer jobb för människor som är i behov. Här vill man få ett område att tillsammans komma fram till nya idéer för att förbättra vardagen för alla invånare.

Trots att du kan söka bidrag och finansiering för mycket med hjälp av Leader, så finns det vissa saker som du ej kommer att kunna söka ersättning för. Begagnad utrustning, gåvor eller tjänster som ligger på kommunen eller landstingets ansvar är några av dessa. Självklart finns det en hel del mer saker som inte faller inom ramen för att få Leaders ekonomiska stöd, så var noga med att räkna bort vissa saker som du kan komma att vara i behov av under projektets gång.

Invånarna känner till området allra bäst och därför är det så viktigt att Leader-projekten finns och att alla kan ta del av dem. Genom att låta invånarna ta del och förbättra sin egen landsbygd, kan det uppkomma nya idéer och förbättringsplaner för att få folk att gå ihop och utveckla den egna landsbygden ekonomiskt.