Du som driver en gård är egenföretagare

Du som bedriver en verksamhet som gör att du tjänar pengar är automatiskt en egen företagare, vilket gör att du måste registrera ett företag och betala skatt och avgifter på din inkomst. Detta gäller även de som driver en gård med ekonomisk vinning. Här är det ofta lantbrukare som det handlar om, och de kommer att vara en grupp som måste jobba ganska hårt för att tjäna sitt levebröd. Att driva en gård kommer också att vara förknippat med massor av olika regler att rätta sig efter. Här finns det olika regler för de som har djur, och de som odlar mark.

Att vara lantbrukare med boskap
Det område där det finns flest regler rörande driften av en gård som egen företagare, är när du bedriver handel eller uppfödning av boskap. Här finns något som kallas för djurskyddslagen, och detta reglerar djurens rätt. De regler som du måste följa är att ge den boskap du har den plats de behöver samt den skötsel rörande foder och renlighet som fastställts. Att inte följa dessa regler kan leda till böter, vilket är något som kan stå en lantbrukare mycket dyrt. Bryter man mot djurskyddslagen upprepade gånger kan det leda till att du inte får ha djur över huvud taget.

Regler som alla företagare måste följa
Nu finns många olika regler som alla företagare måste följa. Det är något som nästan alltid har med ekonomi och bokföring att göra. Som egen företagare är du alltid skyldig att kunna redovisa ekonomin och skötseln av denna. Det betyder att du när som helst kan få en revision på dig, vilket gör att om du inte har klara papper på att allt står rätt till i företaget, kan råka ut för olika former av böter och extra kostnader. Det kan också slå hårt mot många företagare som missköter sin bokföring. Vid grova brott kan det leda till näringsförbud för företagaren. Därför är det viktigt att ha ordning bland alla papper och kanske ett kontor eller annan speciell plats där allt detta sköts.